Focus op de toekomst

De sterk genormeerde markt voor producten en diensten is een feit. Daarnaast is het zinvol om in de sector van wegen en verkeer mogelijkheden tot verandering en verbetering aan te bieden m.b.t. de algemene veiligheid van voertuigen, passagiers en de zwakke weggebruikers.

Teneinde monopolies te minimaliseren en het marktaanbod te verruimen, maar hoofdzakelijk voor het behoud van tewerkstelling en onafhankelijkheid, was innoveren en inzetten op eigen creaties een must. Met het oog op de toekomst willen we onszelf onderscheiden in deze snelle evoluerende wereld.

Autonomie door eigen genormeerde producten

Dankzij de steun van Sirris, het WTCB, het Opzoekingscentrum Wegenbouw en het Agentschap Innoveren & Ondernemen hebben we een succesvol traject afgelegd en zijn we nu de enige Belgische leveranciers van gecertifieerde voertuigkerende constructies.

Daarnaast ontwikkelen we ook geluidsschermen met unieke componenten die toelaten om naast een aluminium uitvoering, ook een transparante versie te voorzien. Beide aspecten dragen bij tot een uniek en gepatenteerd concept. Door het constante proces van research, ontwerp en ontwikkeling willen we blijven streven naar nog veiliger, performanter, recycleerbaar,…

 

Innovatie in bedrijfsaanpak

Maatwerkprojecten blijven nog steeds onze specialisatie, en door middel van samenwerkingen met de klant en het studiebureau willen we ook daar steeds zoeken naar de beste en meest innovatieve oplossingen.

Daarnaast willen we ook de loyautiteit van onze medewerkers beantwoorden met werkzekerheid. Dit is één van de hoofdredenen waarom we liever inzetten op ontwikkeling en productie van onze eigen producten, eerder dan deze aan te kopen in het buitenland. Met onze innovatiemissie bereiken we alle medewerkers. Bij Van Eycken geloven we dan ook sterk dat automatisatie en heraanpak van de bedrijfsprocessen, samen met algemene vernieuwing, de productiviteit en de mentaliteit positief beïnvloeden.

Tegelijk merken we ook de impact op ons businessmodel: door genormeerde producten te verkopen, verandert ook heel de inzet op marketing.