Overgangen

In samenspraak met de klant, en in overeenstemming met EN 1317 en PTV 869, wordt er per project een veilig en esthetisch aansluitstuk ontwikkeld, in functie van de verkeerssituatie. Hieronder onze reeds goedgekeurden overgangen en de certificaten hiervan .

Onderaan enkele voorbeelden van geplaatste aansluitstukken.